Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01, Ružomberok
Slovenská republika

 E-mail: studijne.pf@ku.sk

tel.: spojovateľka - +421 44 43 26 842
facebook pedagogickej fakulty Pedagogická fakulta
tel.: štúdium - +421 44 43 26 844, +421 918 722 134
Vyhľadávanie zamestnancov
Centrum celoživotného vzdelávania - +421 917 918 704, +421 918 722 037
 

 

Mapa

 

GPS súradnice
49°04'58.9"N 19°16'51.6"E

 

Identifikačné údaje organizácie:
IČO: 378 012 79
DIČ: 202 15 12 427
IČ DPH: SK2021512427


Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk:
Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC KÓD: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica
Radlinského 32,
810 05 Bratislava 1