Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Hrabovská cesta 1
  034 01, Ružomberok
  Slovenská republika

   E-mail: studijne.pf@ku.sk

  tel.: spojovateľka - +421 44 43 26 842
  facebook pedagogickej fakulty Pedagogická fakulta
  tel.: štúdium - +421 44 43 26 844, +421 918 722 134
  Vyhľadávanie zamestnancov
  Centrum celoživotného vzdelávania - +421 917 918 704, +421 918 722 037
   

   

  Mapa

   

  GPS súradnice
  49°04'58.9"N 19°16'51.6"E

   

  Identifikačné údaje organizácie:
  IČO: 378 012 79
  DIČ: 202 15 12 427
  IČ DPH: SK2021512427


  Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk:
  Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk:

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
  BIC KÓD: SPSRSKBA
  Adresa banky: Štátna pokladnica
  Radlinského 32,
  810 05 Bratislava 1