Predseda Komisie pre kvalitu

  PaedDr. Peter Krška, PhD.

  Členovia

  prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

  doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Mgr. Janka Urbanová

  doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

  Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.

  PhDr. Anna Masariková

  Mgr. Kristína Magátová

  Mgr. Michal Lazár

  JUDr. Ľubomír Kubáň