Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent

  Profesori

  prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto docenta, Docentka

  Odborní asistenti

  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka