Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent

  Tajomník katedry

  Mgr. Andrea Smitková

  Tajomníčka katedry, Odborná asistentka

  Univerzitní docenti

  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo výtvarnej výchovy, Univerzitná docentka

  Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto docenta, Univerzitná docentka

  PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent