Magisterské študijné programy

  Magisterské študijné programy

  Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné magisterské študijné programy:

  Po kliknutí na študijný program sa zobrazí charakteristika študijného programu.

   

  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • Sociálna práca
  • Ekonomika a manažment podniku

   

  UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

  • Učiteľstvo geografie
  • Učiteľstvo biológie
  • Učiteľstvo náboženskej výchovy
  • Učiteľstvo hudobnej výchovy     
  • Učiteľstvo výtvarnej výchovy
  • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo informatiky
  • Učiteľstvo matematiky

   

  Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

  Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU.

   

  UČITEĽSTVO PREDMETU (jednoodborové):

  • Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové)
  • Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové)
  • Učiteľstvo informatiky (jednoodborové)
  • Učiteľstvo hudobného umenia (jednoodborové)(zameranie klavír, organ alebo sólový spev)

   

  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA (Inštitút Juraja Páleša v Levoči)

  •  Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

   
  Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti Prijímacie konanie