Magisterské študijné programy

  Magisterské študijné programy

  Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné magisterské študijné programy:

  Po kliknutí na študijný program sa zobrazí opis, informačné listy predmetov, odporúčaný študijný plán študijného programu.

   

  UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

   

  Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

  Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU.

   

  UČITEĽSTVO PREDMETU (jednoodborové):