All Inclusive II.

    All Inclusive II.

    Medzinárodná konferencia pre pomáhajúcich praktikov a školské komunity
    16. didaktická konferencia

    16. didaktická konferencia

    nové trendy vo vyučovaní matematiky, informatiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov na všetkých typoch a stupňoch škôl.