Bezpečnosť školského prostredia - aktuálna výzva pre zamestnancov škôl

  Bezpečnosť školského prostredia - aktuálna výzva pre zamestnancov škôl

  Medzinárodná vedecká konferencia
  All Inclusive II.

  All Inclusive II.

  Medzinárodná konferencia pre pomáhajúcich praktikov a školské komunity
  16. didaktická konferencia

  16. didaktická konferencia

  nové trendy vo vyučovaní matematiky, informatiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov na všetkých typoch a stupňoch škôl.