Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0105/17
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2020
    Vedúci projektu:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
    Zahraničný projekt:nie