Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0356-2
  Musica Mediaeva Liturgica II : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. - 4. júna 2015