Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 21. – 23. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 uskutočnil jubilejný desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  Cez hru k poznaniu 6 s podtitulom: Deň detí

  Cez hru k poznaniu 6 s podtitulom: Deň detí

  Dopoludnie pre žiakov z primárneho vzdelávania
  RELIGIÓZNOETICKÉ TÉMY MLÁDEŽE

  RELIGIÓZNOETICKÉ TÉMY MLÁDEŽE

  Vedecká konferencia
  Šlabikárová knižka

  Šlabikárová knižka

  prednáška a workshop
  6. ročník výtvarnej prezentácie s názvom Obrázky z mesta - Rozprávková krajina

  6. ročník výtvarnej prezentácie s názvom Obrázky z mesta - Rozprávková krajina

  Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl bola organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku - 4. novembra.