Innowacje w badaniach biologicznych

    badania w dziedzinie promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, antropologii, ewolucji, biologii cząsteczkowej i genetyki. UKiP J & D Gębka, Kraków.

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Stollárová N
    Rok vydania:2007