Projekty

  Počet nájdených projektov: 8

  Vokálna intonácia v praxi základných a základných umeleckých škôl

  Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12.-17. storočí

  Číslo projektu:VEGA 2/0006/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

  Číslo projektu:VEGA 1/0096/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

  Číslo projektu:APVV-19-0043 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí

  Číslo projektu:KEGA 019KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia

  Číslo projektu:VEGA 1/0105/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku

  Číslo projektu:VEGA 2/0034/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD

  APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Veselovská, PhD.