Projekty

Počet nájdených projektov: 1

APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
Vedúci projektu FPV:Mgr. Eva Veselovská, PhD.