Volebná a mandátová komisia pri AS PF KU
Legislatívna komisia pri AS PF KU
Komisia pre ekonomické záležitosti a rozvoj
Komisia pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť a umenie