Volebná a mandátová komisia

  1. PaedDr. Miriam Matejová, PhD. – predsedníčka komisie
  2. RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
  3. PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.
  4. PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
  5. Júlia Jirotková

  Komisia pre ekonomické záležitosti a rozvoj

  1. Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. – predseda komisie
  2. PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 
  3. RNDr. Mária Balážová, PhD. 
  4. Mgr. Daniel Markovič, PhD.
  5. Mgr. Jana Kamanová 

  Legislatívna komisia

  1. doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. – predseda komisie
  2. Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 
  3. JUDr. Juraj Čech, PhD. 
  4. prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. 
  5. Tomáš Varga

  Komisia pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť

  1. Ing. Jozef Macko, PhD. – predseda komisie
  2. doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 
  3. doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. 
  4. PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. 
  5. Samuel Šipčiak