Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 2/0034/17
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD
  Spoluriešitelia:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Zahraničný projekt:nie