Bádanie v predprimárnom vzdelávaní Prírodné javy

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
  Ďalší autori:Dagmar Krúpová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0580-1
  Bádanie v predprimárnom vzdelávaní Prírodné javy