Katedra cudzích jazykov by rada uvítala tých uchádzačov, ktorí chcú študovať ruský a taliansky jazyk - dva svetové jazyky, jazyky medzinárodnej komunikácie v modernej Európe
    a na iných kontinentoch, jazyky stoviek miliónov ľudí, jazyky veľkej histórie, literatúry a kultúry, jazyka tak blízkeho a tak zrozumiteľného pre Slovákov!

    Výučbový proces je organizovaný podľa hlavných moderných didaktických trendov a zároveň podľa klasických vzdelávacích princípov. Zahŕňa hĺbkové štúdie lingvistickej teórie, teórie a histórie ruskej a talianskej literatúry (a kultúry všeobecne). Najvýznamnejšie miesto v lingvistickej príprave študentov sú určite praktické lekcie fungovania a používania ruského a talianskeho jazyka v širšom kontexte ľudskej komunikácie, počnúc od najzákladnejších otázok až po témy B2 / C1 úrovne osvojovania si cudzieho jazyka.

    Radi by sme privítali nových študentov s rôznymi úrovňami jazykových znalostí, od úplných začiatočníkov („falošných“ začiatočníkov) až po hovorcov ruského a talianskeho jazyka ako druhého jazyka. Významnú časť vyučovania jazyka a literatúry vedú učitelia ruského alebo talianskeho pôvodu.

    Absolventi majú potenciál na praktické využitie svojho jazykového vzdelávania, predovšetkým ako učitelia ruského a talianskeho jazyka na slovenských základných alebo stredných školách, ale aj ako medzikultúrni sprostredkovatelia v podnikateľskej sfére, medzinárodných inštitúciách alebo štátnej správe, ako turistickí sprievodcovia, redaktori a korektori vo vydavateľstvách alebo v reklamných štúdiách a dokonca ako pracovníci diplomatickej služby.