Improving the educational process and expanding opportunities (employment) of graduates

    Informácie o projekte

    Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 1. Mar 2022
    Spoluriešitelia:Mgr. Daniel Markovič, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
    Zahraničný projekt:áno