Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12.-17. storočí

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 2/0006/21
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Zahraničný projekt:nie