Katedra výtvarnej výchovy

  Katedra výtvarnej výchovy

  Katedra výtvarnej výchovy disponuje viacerými ateliérmi, v ktorých sa realizuje výučba plošných a plastických výtvarných disciplín. Sú to ateliéry zamerané na maľbu, sochu, grafiku, ako aj nové médiá. Ateliéry slúžia pre edukáciu študentov bakalárskeho i magisterského štúdia a výskumnú činnosť pedagogických zamestnancov.

  Pre študentov aj pedagógov Katedry výtvarnej výchovy slúži príručná knižnica s pomerne obsiahlou odbornou literatúrou, časopismi, zborníkmi, rôznymi periodikami a katalógmi venovanými problematike vizuálneho umenia na Slovensku i vo svete.

  Pri Katedre výtvarnej výchovy existuje CET-ART, Centrum etnografie a umenia, ktorý disponuje pomerne rozsiahlymi zbierkami ľudového výtvarného umenia a hudobných nástrojov, ktoré boli zozbierané v regiónoch Oravy a Liptova.

  Výučba predmetov Odborná prax prebieha v zazmluvnených školách (ZŠ, ZUŠ) – partnerských subjektoch Katedry výtvarnej výchovy.

  Viac o katedre

  Prezentačné video katedry