Vedúci katedry

  doc. Andrey Kraev, CSc.

  Vedúci katedry, Docent

  Profesori

  prof. Irina Chelysheva, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. Mgr. Fabiano Gritti, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Tatiana Korenkova, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent