Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:Erasmus 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.
    Zahraničný projekt:áno