Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 002KU-4/2019
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie