Periodické hodnotenie MŠ VVaŠ SR za obdobie 2014-2019

    Ministerstvo školstva, vedy a výskumu zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014 – 2019. Cieľom hodnotiaceho procesu je porovnanie a zvýšenie kvality vedeckej tvorby a podpora konkurencieschopnosti vedeckých inštitúcii. Výsledkom periodického hodnotenia činnosti vedeckých inštitúcií sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu. Profil kvality je vyjadrením úrovne kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vo vybranej oblasti výskumu pre dané pracovisko v hodnotenom období. Prvé výsledky ohľadom periodického hodnotenia boli 19. decembra 2022 zverejnené na stránke https://ver.cvtisr.sk/vysledky/. Pedagogická fakulta bola hodnotená v Pedagogických vedách, Ekonomických vedách a Sociálnej práci a dosiahla nadpriemerne ocenenie tvorivej činnosti medzi všetkými hodnotenými pracoviskami vysokých škôl a SAV.