Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
    Vedúci projektu:Ing. Janka Majherová, PhD
    Zahraničný projekt:nie