Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné magisterské študijné programy:

Po kliknutí na študijný program sa zobrazí charakteristika študijného programu.

 • UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
 • SOCIÁLNA PRÁCA
 • EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

 • Učiteľstvo geografie
 • Učiteľstvo biológie
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Učiteľstvo hudobnej výchovy     
 • Učiteľstvo výtvarnej výchovy
 • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo informatiky
 • Učiteľstvo matematiky

Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU.

UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové):

 • Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové)
 • Učiteľstvo informatiky (jednoodborové)
 • Učiteľstvo hudobného umenia (jednoodborové)(zameranie klavír, organ alebo sólový spev)

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH    

 
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti Prijímacie konanie