All Inclusive II.

  All Inclusive II.

  Medzinárodná konferencia pre pomáhajúcich praktikov a školské komunity
  Konferencia ALL INCLUSIVE!?

  Konferencia ALL INCLUSIVE!?

  Dobrá prax školských podporných tímov v rozvoji duševného zdravia na školách
  Zážitkovo o školstve v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka (2022)

  Zážitkovo o školstve v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka (2022)

  Exkurzia v Španej Doline
  Významné životné jubileum

  Významné životné jubileum

  Vo februári roku 2022 oslávil svoje nádherné narodeniny prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
  Odkaz Jána Amosa Komenského pre dnešného pedagóga (2019)

  Odkaz Jána Amosa Komenského pre dnešného pedagóga (2019)

  Exkurzia študentov odboru Pedagogika do Uherského Brodu
  Zážitkový workshop

  Zážitkový workshop

  Prezentácia exkurzie pre študentov
  Sociálno-pedagogické dialógy (2019)

  Sociálno-pedagogické dialógy (2019)

  Roly ženy a muža vo výchove- ideál, alebo prekonaný model?
  Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie III (2018)

  Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie III (2018)

  Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ciele, úlohy a perspektívy
  Sociálno-pedagogické dialógy (2018)

  Sociálno-pedagogické dialógy (2018)

  Deti, dospelí, seniori - medzigeneračný monológ, dialóg alebo konflikt?
  Deň otvorených dverí (2017)

  Deň otvorených dverí (2017)

  PF KU 7.2.2017
  Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie II (2017)

  Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie II (2017)

  Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti 18.10.2017
  Promócie absolventov (2017)

  Promócie absolventov (2017)

  Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie (2016)

  Konferencia Súčasnosť a perspektívy edukácie (2016)

  Prvý ročník konferencie 26.10.2016
  Rozhovory s ministrami

  Rozhovory s ministrami

  Beseda s PhDr. Ľubomírom Pajtinkom, PhD.
  Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg (2016)

  Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg (2016)

  Výchovný ústav Střílky a Múzeum J.A. Komenského a Buchlovice
  Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg očami študentov

  Ján Amos Komenský a dnešný pedagóg očami študentov

  Prezentácia projektu počas TEV
  Motivácia žiakov efektívnou komunikáciou

  Motivácia žiakov efektívnou komunikáciou

  Beseda s autorkou knihy Martou Meškovou
  Po stopách Jána Amosa Komenského (2014)

  Po stopách Jána Amosa Komenského (2014)

  Exkurzia študentov odboru PEDAGOGIKA PF KU v Ružomberku
  Prví absolventi odboru pedagogika

  Prví absolventi odboru pedagogika

  V júni v roku 2014 sme vyprevadili do pedagogickej praxe našich prvých absolventov!
  Sociálno-pedagogické dialógy (2015)

  Sociálno-pedagogické dialógy (2015)

  Rodičovstvo ako sociálno-pedagogický problém