17th World Leisure Congress at the University of Otago

  17th World Leisure Congress at the University of Otago

  The 17th World Leisure Congress was held from 11. 12. – to 15. 12. 2023 in Dunedin, New Zealand at the University of Otago, Department of Tourism.
  Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Pedagógovia PF KU v Ružomberku budovali SMART vzdelávacie organizácie v Nigérii

  Školenie učiteľov, zamestnancov mimovládnych organizácií zameraných na rozvoj vzdelávacích systémov
  EXCELLENCE BOOST ERASMUS+ 	PROJECT TRAINING IN NIGERIA

  EXCELLENCE BOOST ERASMUS+ PROJECT TRAINING IN NIGERIA

  PROJEKTOVÉ ŠKOLENIE ERASMUS+ V NIGÉRII, Lagos, 27. novembra do 1. decembra 2023
  Inklúzia v telesnej a športovej výchove

  Inklúzia v telesnej a športovej výchove

  Inklúzia je v súčasnosti skloňovaná vo všetkých pádoch a oblastiach spoločenského života, nevynímajúc ani školskú telesnú a športovú výchovu.
  Dokráčali sme až na vrchol

  Dokráčali sme až na vrchol

  Súčasťou predmetu Kurz vysokohorskej turistiky je okrem iných turistických a horolezeckých aktivít aj absolvovanie zaistenej turistickej cesty známej ako via ferrata.
  Kvalifikácia akademických majstrovstiev SR vo florbale - Stred

  Kvalifikácia akademických majstrovstiev SR vo florbale - Stred

  Florbalový turnaj medzi univerzitami stredného Slovenska
  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023 - aktualita
  Moderné vzdelávanie študentov na Katedre telesnej výchovy a športu pod záštitou WLO a FIEPS

  Moderné vzdelávanie študentov na Katedre telesnej výchovy a športu pod záštitou WLO a FIEPS

  Teória v praxi – Zdravotne orientovaná zdatnosť telesnej a športovej výchovy a voľný čas
  Slovenské olympijské a športové múzeum Október 2023, Bratislava

  Slovenské olympijské a športové múzeum Október 2023, Bratislava

  Výcvikový kurz IV.

  Výcvikový kurz IV.

  Výcvikový kurz IV. Aktivity kurzu prebiehali na rieke Orava na trase Nižná – Oravský Podzámok/ Dolný Kubín.
  Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD. sa stala svetovou ambasádorkou pre telesnú výchovu

  Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD. sa stala svetovou ambasádorkou pre telesnú výchovu

  Medzinárodná federácia telesnej výchovy a športu (FIEPS) udelila titul svetovej ambasádorky pre telesnú výchovu
  Cyklotúra z Hrabovskej do Čutkovskej doliny

  Cyklotúra z Hrabovskej do Čutkovskej doliny

  Študentská vedecká aktivita KTVŠ PF KU

  Študentská vedecká aktivita KTVŠ PF KU

  Závery svojej vedeckej práce prezentovalo spolu 8 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia
  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy

  Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v piatok a v sobotu cez ostatný víkend 21.4 – 22.4. 2023 zúčastnili volejbalového turnaja Spišskej diecézy, ktorý sa konal v Trstenej.
  Jarná cena UNIZA 2023

  Jarná cena UNIZA 2023

  Bedmintonový turnaj UNIZA
  WLO - World Leisure Organization na Pedagogickej fakulte v Ružomberku

  WLO - World Leisure Organization na Pedagogickej fakulte v Ružomberku

  Univerzita a fakulta predstavila svoje pôsobisko, potenciál a možnosti spolupráce so svetovou organizáciou.
  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom,...
  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie ...
  Deň zdravia

  Deň zdravia

  Akcia poriadaná študentami KTVŠ pre materské školy
  Beh 17. Novembra Žilina 2022

  Beh 17. Novembra Žilina 2022

  56. ročník