Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom,...
  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie ...
  Deň zdravia

  Deň zdravia

  Akcia poriadaná študentami KTVŠ pre materské školy
  Beh 17. Novembra Žilina 2022

  Beh 17. Novembra Žilina 2022

  56. ročník
  Sadenie stromčekov KTVS 2022

  Sadenie stromčekov KTVS 2022