Výcvikový kurz IV.

  Výcvikový kurz IV.

  Výcvikový kurz IV. Aktivity kurzu prebiehali na rieke Orava na trase Nižná – Oravský Podzámok/ Dolný Kubín.
  Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD. sa stala svetovou ambasádorkou pre telesnú výchovu

  Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD. sa stala svetovou ambasádorkou pre telesnú výchovu

  Medzinárodná federácia telesnej výchovy a športu (FIEPS) udelila titul svetovej ambasádorky pre telesnú výchovu
  Cyklotúra z Hrabovskej do Čutkovskej doliny

  Cyklotúra z Hrabovskej do Čutkovskej doliny

  Študentská vedecká aktivita KTVŠ PF KU

  Študentská vedecká aktivita KTVŠ PF KU

  Závery svojej vedeckej práce prezentovalo spolu 8 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia
  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy

  Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v piatok a v sobotu cez ostatný víkend 21.4 – 22.4. 2023 zúčastnili volejbalového turnaja Spišskej diecézy, ktorý sa konal v Trstenej.
  Jarná cena UNIZA 2023

  Jarná cena UNIZA 2023

  Bedmintonový turnaj UNIZA
  WLO - World Leisure Organization na Pedagogickej fakulte v Ružomberku

  WLO - World Leisure Organization na Pedagogickej fakulte v Ružomberku

  Univerzita a fakulta predstavila svoje pôsobisko, potenciál a možnosti spolupráce so svetovou organizáciou.
  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Odborná konferencia „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“

  Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. spolu v zastúpení Katedry telesnej výchovy a športu prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. a doc. PaedDr. Robertom Rozimom,...
  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Projekt ,,Teória v praxi – Telesná a športová výchova v školách“

  Študenti 2. ročníka, Bc. štúdia, budúci učitelia telesnej a športovej výchovy v rámci vyučovacieho predmetu zdravý životný štýl sa aktívne zapojili do tvorby a realizácie ...
  Deň zdravia

  Deň zdravia

  Akcia poriadaná študentami KTVŠ pre materské školy
  Beh 17. Novembra Žilina 2022

  Beh 17. Novembra Žilina 2022

  56. ročník
  Sadenie stromčekov KTVS 2022

  Sadenie stromčekov KTVS 2022