Projekty

    Počet nájdených projektov: 1

    Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

    Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023