Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku

  Publikácia je súčasťou výskumu Základné pohybové kompetencie a zručnosti žia-kov základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám č. 1/0280/19 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied riešeného na Katedre te-lesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rokoch 2019-2021.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Peter Mačura, Andrej Hubinák, Peter Krška
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0935-9
  Publikácia na stiahnutie: Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku.pdf (2.65M)
  Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku