Vybrané kapitoly z porúch autistického spektra 1

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PaedDr. Martina Magová, Ph.D., PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0800-0
  Publikácia na stiahnutie: magova_hrcova_vybrane_kaptoly_z_pas_1.pdf (2.32M)
  Vybrané kapitoly z porúch autistického spektra 1