Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

    V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:APVV-17-0564
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018
    Zahraničný projekt:nie