Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

  V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Pedagogická fakulta KU, Ružomberok
  Číslo projektu:APVV-17-0564
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018
  Zahraničný projekt:nie