Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách

V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Informácie o projekte

Číslo projektu:APVV-17-0564
Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2018
Zahraničný projekt:nie