Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-525-4
  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26 - 28. októbra 2006