Stelesnená skúsenosť s využitím art action ll. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 001KU-4/2023
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
    Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie