Vedúci katedry

  Ing. Jozef Macko, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent

  Profesori

  prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent

  doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Ing. Dana Blahútová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti