Vedúci katedry

  Ing. Jozef Macko, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent

  Zástupca vedúceho katedry

  Ing. Dana Blahútová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka

  Profesori

  prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent

  Odborní asistenti

  MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Silvia Lukáčová

  Asistentka, chemická laborantka, Nepedagogická zamestnankyňa