ERASMUS MUNDUS - European Joint Master in Social Work with Children and Youth (ESWOCHY)

  Erasmus Mundus

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MOB
  Doba riešenia projektu:1. Nov 2020 - 30. Nov 2026
  Vedúci projektu:Mgr. Daniel Markovič, PhD.
  Spoluriešitelia:doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  Zahraničný projekt:áno