Multimediálna platforma prevencie vzniku látkových a nelátkových závislostí pre učiteľov a ďalšie pomáhajúce profesie v prostredí školy

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2023
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
    Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie