Projekty

  Spoločným cieľom všetkých projektov bolo neformálnym spôsobom formovať vzťah mladých ľudí k prírode, kraju a tradícii v domácom i medzinárodnom kontexte. Naučiť účastníkov workshopov /pedagógov a študentov KU a kolegov z Poľska, Maďarska, USA/ nachádzať inšpiráciu a aktívne ju aplikovať do svojich diel. Na základe konkrétnych cvičení v prírode formovať svoj osobný záujem a výtvarný názor.

  Počet nájdených projektov: 2

  Ozveny histórie

  Číslo projektu:KEGA 026KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 30. Nov 2020
  Vedúci projektu:doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004