Projekty

    Spoločným cieľom všetkých projektov bolo neformálnym spôsobom formovať vzťah mladých ľudí k prírode, kraju a tradícii v domácom i medzinárodnom kontexte. Naučiť účastníkov workshopov /pedagógov a študentov KU a kolegov z Poľska, Maďarska, USA/ nachádzať inšpiráciu a aktívne ju aplikovať do svojich diel. Na základe konkrétnych cvičení v prírode formovať svoj osobný záujem a výtvarný názor.

    Počet nájdených projektov: 1

    Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

    Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004