Moderné trendy vo výučbe : kooperatívny spôsob výučby 2: aktivity zamerané na nácvik kooperatívneho správania

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-074-1
  Moderné trendy vo výučbe : kooperatívny spôsob výučby 2: aktivity zamerané na nácvik kooperatívneho správania