Implementácia inovačných nástrojov do vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca so zameraním na pracovné uplatnenie absolventov

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 014KU-4/2020
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH
    Zahraničný projekt:nie