Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2012
    ISBN:978-80-8084-885-9
    Špecifiká pedagogického komunikovania