Deň Zeme 2024

  Deň Zeme 2024

  Pozor zmena dátumu! Z dôvodu nepriaznivého počasia sa aktivity presúva na utorok 30.4.. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa vo veľkom počte stretneme aj budúci týždeň.
  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024“ a „Najkrajšia kniha a Slovensku 2023“ ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024“ a „Najkrajšia kniha a Slovensku 2023“ ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

  Vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023
  Ocenenie docenta Miroslava Sanigu pri príležitosti Dňa učiteľov

  Ocenenie docenta Miroslava Sanigu pri príležitosti Dňa učiteľov

  Mesto Ružomberok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc., PhD. z katedry biológie a ekológie PF KU
  Sme aj na FB!

  Sme aj na FB!

  Ďalšia publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Ďalšia publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Nová publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Nová publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Adventné tvorivé dielne 6.12.2023

  Adventné tvorivé dielne 6.12.2023

  Deň otvorených dverí - biológia

  Deň otvorených dverí - biológia

  Chémia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia 2023

  Chémia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia 2023

  Biológia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia

  Biológia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia

  Terénne cvičenia z predmetu Ekológia vysokých pohorí.

  Terénne cvičenia z predmetu Ekológia vysokých pohorí.

  Monitoring povrchových vôd

  Monitoring povrchových vôd

  Deň sv. Františka

  Deň sv. Františka

  Stretnutie zamestnancov katedry so študentmi.
  Európske dni vtáctva 2023

  Európske dni vtáctva 2023

  ERASMUS+ Knowlo project

  ERASMUS+ Knowlo project

  Podujatia Katedry biológie a ekológie v akademickom roku 2023/2024

  Podujatia Katedry biológie a ekológie v akademickom roku 2023/2024

  SEL for Schools

  SEL for Schools

  Participácia na projekte Erasmus + "It´s good for them, it´s good for you – Social &Emotional Learning through bringing nature back to schools“ – SEL for Schools
  Hubárska poradňa 2023

  Hubárska poradňa 2023

  Sezóna stretnutí v Hubárskej poradni
  Úspech našej absolventky

  Úspech našej absolventky

  Kandidátka na cenu Učiteľ Slovenska za rok 2022
  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2023“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku 2022“ ocenili dva kalendáre a jeden knižný titul Miroslava Sanigu

  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2023“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku 2022“ ocenili dva kalendáre a jeden knižný titul Miroslava Sanigu

  Celoslovenská súťaž o najkrajšie kalendáre Slovenska 2023