Sme aj na FB!

  Sme aj na FB!

  Ďalšia publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Ďalšia publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Nová publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Nová publikácia členov katedry vydaná v rámci projektu KEGA 018KU - 4/2021 zameraného na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

  Adventné tvorivé dielne 6.12.2023

  Adventné tvorivé dielne 6.12.2023

  Deň otvorených dverí - biológia

  Deň otvorených dverí - biológia

  Chémia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia 2023

  Chémia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia 2023

  Biológia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia

  Biológia zážitkom v rámci Týždňa vedy a umenia

  Terénne cvičenia z predmetu Ekológia vysokých pohorí.

  Terénne cvičenia z predmetu Ekológia vysokých pohorí.

  Monitoring povrchových vôd

  Monitoring povrchových vôd

  Deň sv. Františka

  Deň sv. Františka

  Stretnutie zamestnancov katedry so študentmi.
  Európske dni vtáctva 2023

  Európske dni vtáctva 2023

  ERASMUS+ Knowlo project

  ERASMUS+ Knowlo project

  Podujatia Katedry biológie a ekológie v akademickom roku 2023/2024

  Podujatia Katedry biológie a ekológie v akademickom roku 2023/2024

  SEL for Schools

  SEL for Schools

  Participácia na projekte Erasmus + "It´s good for them, it´s good for you – Social &Emotional Learning through bringing nature back to schools“ – SEL for Schools
  Hubárska poradňa 2023

  Hubárska poradňa 2023

  Sezóna stretnutí v Hubárskej poradni
  Úspech našej absolventky

  Úspech našej absolventky

  Kandidátka na cenu Učiteľ Slovenska za rok 2022
  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2023“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku 2022“ ocenili dva kalendáre a jeden knižný titul Miroslava Sanigu

  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2023“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku 2022“ ocenili dva kalendáre a jeden knižný titul Miroslava Sanigu

  Celoslovenská súťaž o najkrajšie kalendáre Slovenska 2023
  Precvičovanie prvej pomoci vo vzdelávaní budúcich učiteľov

  Precvičovanie prvej pomoci vo vzdelávaní budúcich učiteľov

  na Pedagogickej fakulte KU sa trénovala PRVÁ POMOC
  Hubárska poradňa

  Hubárska poradňa

  Katedra Biológie a ekológie otvára sezónu stretnutí v Hubárskej poradni
  Krištáľové krídlo

  Krištáľové krídlo