Erasmus+ Multidisciplinarity support of positive changes within families in difficult situations

  Erasmus+

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:2019-1-SK-01-KA204-060806
  Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie