Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Publikácia vznikla ako parciálny výstup projektu KEGA č. 013KU-4/2019: E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0809-3
  Publikácia na stiahnutie: kovacova_zentko_terapeuticky_koncept_dramatoterapie.pdf (5.78M)
  Terapeutický koncept dramatoterapie a terapie s bábkou vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom