GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

    Dňa 24.3.2023 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty KU uskutoční Krajské kolo geografickej olympiády stredných škôl. Členmi komisie sú pracovníci Katedry geografie PF KU. Viac informácií v sekcii podujatia.