Projekty

  Počet nájdených projektov: 8

  Bezpečnosť školského prostredia – nová výzva pre rozvoj vybraných kompetencií učiteľov základných a stredných škôl

  Číslo projektu:KEGA 012KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations

  Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060806 Doba riešenia projektu:9. Dec 2019 - 8. Jún 2022
  Vedúci projektu:PhDr. Oľga Okálová, PhD.

  Devalvačné prejavy žiakov voči učiteľom – prejavy, príčiny, prevencia

  Číslo projektu:KEGA 007KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Erich Petlák CSc.

  Progresívne prvky v materiáloch prvého Učiteľského ústavu na území Slovenska a ich aplikácia pre pedagogiku a odborové didaktiky 21. storočia

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2014 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 31. Dec 2016
  Vedúci projektu:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách

  Číslo projektu:KEGA 042KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 31. Dec 2013
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Aktuálne trendy a problémy slovného hodnotenia na základnej škole na Slovensku a v Poľsku

  Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU3/08 Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Tvorba metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie sociálno- patologických javov v edukácii

  Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU4/08 Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie sociopatologických javov v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných školách

  Číslo projektu:KEGA č. 3/5263/07 Doba riešenia projektu:1. Jan 2007 - 31. Dec 2009
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.