Pliocénno-pleistocénna denudačná chronológia Západných Karpát zaznamenaná v jaskyniach

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0146/19
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
    Zahraničný projekt:nie