Legislatívne predpisy

pdf logo 2 Rokovací poriadok AS PF KU

pdf logo 2 Zásady volieb do Akademického senátu PF KU

 

Predsedníctvo Akademického senátu PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 13. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica zo 4. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 3. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 2. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

 

Funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2020

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2019

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2018

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2017

pdf logo 2 Zápisnica z hlasovania spôsobom Per-Rollam o uznesení č. 31/2020

pdf logo 2 Zápisnica z 36. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 35. zasadnutia AS PF KU - prehrať online

pdf logo 2 Zápisnica z 34. zasadnutia AS PF KU - prehrať online

pdf logo 2 Zápisnica z 33. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 32. zasadnutia AS PF KU - prehrať online

pdf logo 2 Zápisnica z 31. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 30. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 29. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 28. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 27. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 26. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 25. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 24. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 23. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 22. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 21. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 20. (mimoriadneho) zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 19. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 18. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 17. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 16. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 15. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 14. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 13. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 12. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 11. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 10. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 9. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 8. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 8. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica zo 7. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 7. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica zo 6. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 5. zasadnutia AS PF KU  rar icon prílohy k zápisnici

pdf logo 2 Pozvánka na 5. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 4. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 3. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 2. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 2. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 1. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica ustanovujúceho zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS PF KU

 

Funkčné obdobie AS PF KU 2012-2016

pdf logo 2 Pozvánka na 27. zasadnutie AS PF KU dňa 18.5.2016

pdf logo 2 Zásady doplňujúcich volieb do AS PF KU 11.5.2016

pdf logo 2 Vyhlásenie volieb dekana PF KU 2016-2020

pdf logo 2 Volebný a rokovací poriadok PF KU

pdf logo 2 Voľba dekana PF KU

pdf logo 2 Štatút PF KU 2009

pdf logo 2 Zásady volieb do Akademického senátu KU za PF KU /konané dňa 9. 11. 2011

pdf logo 2 Kandidáti do volieb do Akademického senátu KU za PF KU /konané dňa 9. 11. 2011

pdf logo 2 Zápisnica č. 26/2016 z 26. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 26.04.2016

pdf logo 2 Zápisnica č. 25/2016 z 25. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 22.03.2016

pdf logo 2 Zápisnica č. 24/2016 z 24. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 16.02.2016

pdf logo 2 Zápisnica č. 23/2015 z 23. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 21.09.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 22/2015 z 22. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 28.08.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 21/2015 z 21. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 27.07.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 20/2015 z 20. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 30.06.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 19/2015 z 19. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 15.04.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 18/2014 z 18. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 11.11.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 17/2014 z 17. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 16.9.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 16/2014 z 16. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 4.6.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 15/2014 z 15. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 1.4.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 14/2014 z 14. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 14.1.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 13/2013 z 13. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 3.12.2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 12/2013 z 12. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 12. 11. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 11/2013 z 11. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 5. 11. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 10/2013 z 10. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 15. 10. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 9/2013 z 9. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 18.9.2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 8/2013 z 8. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 26.6.2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 7/2013 zo 7. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 2. 5. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 6/2013 zo 6. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 17. 4. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 5/2013 z 5. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 9. 4. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 4/2013 z 4. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 29. 1. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 3/2012 z 3. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 11. 12. 2012

pdf logo 2 Zápisnica č. 2/2012 z 2. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 20. 11. 2012

pdf logo 2 Zápisnica č. 1/2012 z 1. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 13. 11. 2012

 

Správy o činnosti AS PF KU:

pdf logo 2 za rok 2019

pdf logo 2 za rok 2018

pdf logo 2 za rok 2017

pdf logo 2 za rok 2016

pdf logo 2 za rok 2015

pdf logo 2 za rok 2014

pdf logo 2 za rok 2011

pdf logo 2 za rok 2008/2009

pdf logo 2 za rok 2007/2008