Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Mária Hučková
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1105-5
  Publikácia na stiahnutie: kovacova_huckova_inkluzia_stredna_skola.pdf (7.07M)
  Inklúzia v stredoškolskom vzdelávaní