Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Beáta Pošteková, PaedDr. Monika Homolová
  Vydavateľstvo:Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2024
  ISBN:978-80-561-1104-8
  Publikácia na stiahnutie: kovacova_expresivne_terapie_2024.pdf (26.83M)
  Expresívne terapie vo vedách o človeku 2024