Alzheimer Fórum 2023

  Konferencia o neurodegeneratívnych ochoreniach
  Alzheimer Fórum 2023
  Začiatok (dátum, čas):21. 9. 2023, 8:00
  Koniec (dátum, čas):21. 9. 2023, 16:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
  Zameranie:filozofické a humanitné

  Katedra sociálnej práce PF KU pozýva na medzinárodnú vedeckú a odbornú konferenciu Alzheimerfórum 2023  "Budúcnosť generácií: Inovácie v prevencii, diagnostike a terapii neurodegeneratívnych ochorení", ktorá sa bude konať v Ružomberku vo štvrtok 21.9.2023.

  Odbornou garantkou konferencie je doc. Irena Kamanová z Katedry sociálnej práce.

  Všetky informácie a možnosť prihlásenia sa: https://www.alzheimerforum.sk/?fbclid=IwAR1p4j9zzYBOJA6TVIv-xg1XowO-Bezlyvf9Er3UZmJ4JxbkcYj5jTV00JQ

  Alzheimer Fórum 2023
  Medzinárodná vedecká a odborná konferencia, 21. september 2023


  www.alzheimerforum.sk