ARS ET EDUCATIO VIII.

Webová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
ARS ET EDUCATIO VIII.
Začiatok (dátum, čas):24. 11. 2021, 9:00
Koniec (dátum, čas):25. 11. 2021, 9:00
Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
Zameranie:pedagogické a ucitelské