Bezpečnosť školského prostredia - aktuálna výzva pre zamestnancov škôl

  Medzinárodná vedecká konferencia
  Začiatok (dátum, čas):22. 5. 2024, 9:00
  Koniec (dátum, čas):22. 5. 2024, 18:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
  Zameranie:pedagogické a učiteľské

  v mene organizačného výboru konferencie, by sme Vás a Vašich kolegov, chceli srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu BEZPEČNOSŤ ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA - AKTUÁLNA VÝZVA PRE ZAMESTNANCOV ŠKÔL, ktorá sa uskutoční dňa 22. 5. 2024 na PF KU v Ružomberku.

  Ciele vedeckej konferencie:

  • akcentovať aktuálne problémy bezpečnosti školského prostredia a reálne možnosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl,
  • podnietiť medziodborovú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie a riešenia rizikového a problémového správania žiakov,
  • v rámci vedecko-teoretických východísk a praktických odporúčaní z edukačnej praxe reflektovať aktuálne potreby vysokoškolského i ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

  Medzinárodná vedecká konferencia je súčasťou riešenia projektu KEGA 012KU-4/2022 Bezpečnosť školského prostredia – nová výzva pre rozvoj vybraných kompetencií učiteľov základných a stredných škôl.